Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle aanwezigen op de baan om een veilige en prettige gang van zaken te waarborgen.

 • Kom niet zonder toestemming van de eigenaar aan andermans spullen.
 • Het dragen van open schoenen zoals sandalen en slippers zijn niet toegestaan.
 • Aanwijzingen van baancommissaris dienen onmiddellijk te worden opgevolgd, discussie op de baan niet mogelijk.
 • Tijdens het schieten mag niemand zich tussen de schietlijn en de doelen bevinden.
 • Het is niet toegestaan te rennen, te stoeien e.d. met boog en/of pijlen in de hand of pijlentas/-koker.
 • Richt nooit een uitgetrokken boog op of in de richting van een persoon. Zelfs als er geen pijl op ligt. Dit geldt met name als er zich nog iemand tussen de schietlijn en het doel bevindt.
 • Niet schietende schutters en publiek dienen achter de wachtlijn te blijven.
 • Alleen met toestemming van bestuursleden mag je verenigingsmateriaal gebruiken.
 • Verenigingsmateriaal lever je na de training weer in bij de begeleider. Het is niet de bedoeling dat je verenigingsmateriaal mee naar huis neemt.
 • Verenigingsmateriaal dat tijdens het gebruik beschadigd raakt dient direct ingeleverd te worden bij de baancommissaris. Eventuele schade dient vergoed te worden door de persoon aan wie het verenigingsmateriaal is uitgegeven.
 • Het gebruik van alcohol en andere verdovende of geestverruimende middelen tijdens of voorafgaand aan het schieten, is niet toegestaan. Indien gebruik wordt vermoed, kan de betreffende persoon toegang tot de schietbaan en/of verenigingsactiviteiten worden ontzegd.
 • Verder verwijzen wij u naar het reglement van de vereniging.