IBAN: NL58 RABO 0161737587
KVK: 60364807
NHB Verenigingsnummer: 1393
Post adres: Ruiterij 30,
9201DC Drachten
Bezoek adres veld: Noorderdwarsvaart 217,
9201 KK Drachten
Bezoek adres indoor: Wetterwille 68, 9207 BK te Drachten.

Dit is onderdeel van de Friese poort