Regels indoor schieten

    • Maximaal 3 schutters per pak
    • Elke maand is er een 3D of target training, zie onderstaand schema, aanvang 14 uur, wie later is kan niet deelnemen aan deze training.
    • In onderstaand schema is ook te zien wie in welke functie aanwezig is.
    • Aanspreekpunt, deze loopt over de schietlijn en zal gevraagd en ongevraagd tips en adviezen geven aan de schutter.
Activiteiten schema              
Data 25/11 02/12 09/12 16/12 23/12 30/12 06/01
Activiteiten Zaal Veld/proef Zaal Veld/target Zaal Veld/proef         Zaal
Bestuur/club openen              
Roel              
Jelte x       x    
Wim x     x      
Dion     x       x
Marten   x       x  
Johannes   x x        
               
Opbouwen              
Michael         x    
Folkert x         x  
Seerd   x         x
Jan Canrinus     x        
Willem       x      
               
Baancommissaris/VC              
Erik x       x    
Roel   x       x  
Annemiek     x       x
Hans Jaap       x      
               
               
Wedstrijdcommissie              
Seerd              
Willem              
Annemiek              
               
Trainer              
Marten   x       x  
               
               
               
Activiteiten schema              
Data 13/01 20/01 27/01 03/02 10/02 17/02 24/2
Activiteiten Veld Zaal Veld/proef Zaal   Zaal Veld/target
Bestuur/club openen         G    
Roel x       E    
Jelte   x     S   x
Wim       x L    
Dion         O x  
Marten     x   T    
Johannes         E    
          N    
Opbouwen              
Michael     x        
Folkert       x G    
Seerd         E x  
Jan Canrinus x       S   x
Willem   x     L    
          O    
Baancommissaris/VC         T    
Erik   x     E   x
Roel     x   N    
Annemiek       x      
Hans Jaap x         x  
               
          G    
Wedstrijdcommissie         E    
Seerd         S    
Willem         L    
Annemiek         O    
          T    
Trainer         E    
Marten     x   N