HBV Drachtsterpijl is een dynamisch en bloeiende handboogvereniging, welke in april 2014 is opgericht. Het ledenbestand is uitgebreid tot 60 actieve leden waarvan ongeveer 40% jeugdleden zijn. En nog steeds is onze verenging groeiende.

De leden van HBV Drachtsterpijl doet regelmatig mee aan wedstrijden, waarin een ieder vrij is om wel of niet aan deel te nemen. Naast deze wedstrijden heeft HBV Drachtsterpijl de intentie om zelf wedstrijden te gaan organiseren.

Missie
De missie van HBV Drachtsterpijl is dat onze schutters, en de mensen die bij de vereniging betrokken zijn, veel plezier aan de handboogsport beleven. We onderkennen de maatschappelijke waarde van sport en willen hier een positieve bijdrage aan leveren.

Visie
Bij HBV Drachtsterpijl is iedereen vanaf 6 jaar, met of zonder beperking welkom. Voorop staat dat iedereen zich prettig voelt op de vereniging en met elkaar. HBV Drachtsterpijl heeft als uitgangspunt dat er met alle soorten bogen geschoten kan worden, met uitzondering van de kruisboog. Door het organiseren van wedstrijden en het kunnen deel nemen aan uitwedstrijden, willen we de leden gemotiveerd houden voor de sport.

Kortom: ons doel is plezier voor iedereen, onderling respect en gelijkwaardigheid voor zowel jeugd als volwassen en de mensen met een beperking.